Kam premietať

Zakúpili ste si projektor a rozmýšľate kam budete premietať obraz? Pre kvalitnú projekciu nemusí postačovať len výber vhodného projektora. Častokrát sa zabúda na vhodnú voľbu premietacej plochy, ktorá má podstatný vplyv na kvalitu projekcie a jej vnímania. S rastom predaja projekčnej techniky rastie dopyt po rôznych projekčných plochách. Ich sortiment a vlastnosti sú častokrát neznámym pojmom i pre samotných predajcov. Pritom práve plocha určená na premietenie môže svojimi vlastnosťami a umiestnením výrazne ovplyvniť nielen kvalitu samotného premietaného obrazu, ale i celkový dojem z projekcie. Jednou z najjednoduchších možností je premietanie priamo na stenu. Pokiaľ je stena rovná, natretá matným bielym náterom (a nezabudli ste pridať dostatok zinkovej beloby do farby :)) je výsledok pre bežnú dátovú projekciu celkom uspokojivý. Nie vždy však máme možnosť využiť vhodnú stenu pre premietanie, alebo nemáme k dispozícii dostatočne veľkú a voľnú plochu. Prekážajú nám obrazy, nábytok, výklenky, okná, schodištia, závesy, tabule a podobne. V takomto prípade je napríklad výhodné použitie plátna, ktoré môže po spustení prekryť potrebnou plochou či už farebný náter stien alebo rôzne ďalšie prekážky. Plátno vhodnej konštrukcie sa dá použiť i na prekrytie okna, pričom súčasne vytvorí potrebné zatemnenie miestnosti.

Typy projekčných plôch

Najjednoduchším typom projekčnej plochy je už spomínaný náter steny alebo plochy, na ktorú sa bude premietať. Kúpa špeciálnych a drahých farieb je zbytočná, postačuje bežne dostupná biela matná farba.


Projekčné plátna predstavujú jednoduchý a priestorovo úsporný spôsob ako vytvoriť premietaciu plochu na takmer ľubovoľnom mieste. Existuje niekoľko základných typov, najednoduchším sú manuálne alebo roletové plátna, ktoré sa vyrolujú pred použitím z tubusu. Sú vybavené pružinovým roletovým mechanizmom, ktorý umožňuje po jednoduchom zatiahnutí za okraj spätný návin do tubusu. Existujú verzie s manuálnym navíjacím mechanizmom, kde pomocou manuálneho natáčania je plátno rolované z tubusu. Manuálne plátna sa dodávajú v rôznych konštrukčných prevedeniach pre stropnú, alebo nástennú inštaláciu, statívové s trojnožkou alebo statívové s podlahovým stojanom tvoreným tubusom. Samotné projekčné plátno sa dodáva v niekoľkých kvalitatívne a materiálovo rôznych verziách pre priamu alebo spätnú projekciu.


typy projekčných plôch Elektrické alebo motorové plátna sú navyše vybavené tubulárnym elektrickým motorom. Spustenie a návin plátna je ovládaný prepínačom, prípadne diaľkovým ovládačom. Je ich možné inštalovať na stenu alebo strop. Špeciálnou verziou sú podhľadové plátna, ktoré sú zapustené do podhľadovej konštrukcie ako kazetový strop, sadrokartónový strop a pod. Tubus plátna nazasahuje do priestoru a nepôsobí rušivo v architektonicky náročných priestoroch. Výkonný motor umožňuje konštrukciu rozmerovo veľkých plátien až do 12 metrov. Samotné projekčné plátno sa dodáva v niekoľkých kvalitatívne rôznych verziách pre priamu alebo spätnú projekciu a v závislosti na podmienkach a požiadavkách projekcie pre prezentácie, pre kinosály, domáce kino a pod.


Rámové plochy alebo rámové premietacie plátna sa dodávajú v pevných prevedeniach určených pre trvalú inštaláciu alebo ako skladacia prenosná konštrukcia. Pevné rámové plochy sú vybavené širokým niekoľkocentimetrovým kovovým rámom s napnutým plátnom. Prenosné rámové plátna sa vyrábajú vo väčších veľkostiach a sú určené pre mobilné prezentácie, koncerty, výstavy a podobne. Špecialitou sú veľkoformátové povrchy upínané do pódiových konštrukcií. I pri rámových plochách je možné vyberať z niekoľkých typov povrchov. Sú ideálne napríklad pre použitie s ultrakrátkymi projektoromi.


Matnice sú pevné sklenené alebo špeciálne plastové plochy, ktoré umožňujú spätnú projekciu. Dodávajú sa v rôznych tvaroch a rozmeroch, integrované do rámov alebo ako samostatné plochy pre zavesenie do priestoru. Vďaka použitej technológii mikrošošoviek, ktorá je vytváraná laserom, dokážu zobraziť premietaný obraz i na svojom priehľadnom povrchu. Umožňujú vytváranie neštandardných projekčných plôch ako napríklad výrez postavy, na ktorú sú premietené reálne obrazy s dokonalou viditeľnosťou. Používajú sa pre rôzne reklamné aktivity alebo pre inštaláciu pevných veľkoplošných obrazoviek. Matnice sa dodávajú ako nepriehľadné alebo priehľadné povrchy v závislosti od spôsobu použitia a svetelných podmienok v mieste inštalácie. Tiež sa používajú ako matnice pre predné sklá projekčných televízorov.


Projekčné samolepiace fólie sa dodávajú pre priamu alebo pre spätnú projekciu. Najčastejšie sa využíva verzia pre spätnú projekciu pre rôzne reklamné a marketingové aktivity, napríklad na výkladoch obchodov. Podľa spôsobu aplikácie sú projekčné fólie samolepiace alebo adhézne. Sú vyrábané v rôznych šírkach a z rôznych materiálov od bielych cez sivé až po priehľadné. Tvrdšie samolepiace projekčné fólie pre prednú projekciu nahrádzajú tabuľu, je na nich možné písať stieracími fixami alebo premietať interaktívnym projektorom.

Ako vyberať

V prvom rade je potrebné určiť čo budete premietať, kam budete premietať a čím budete premietať, následne zvoliť typ, formát a veľkosť projekčnej plochy. Štandardné formáty projekcie sú 16:9, 16:10, 4:3, 21:9... Pre mobilné prezentácie vyberajte plochu, ktorú dokážete preniesť a nasvietiť projektorom. Pre pevné inštalácie ste pri výbere veľkosti závislí od výšky stropu a od minimálnej pozerateľnej výšky spodného okraja projekčnej plochy. Veľkosť obrazu vzhľadom k divákovi sa doporučuje vyberať aj podľa ergonomických zásad pre pohodlné pozeranie obrazu.


velkosť plátna a vzdialenosť od diváka


Pre veľkosť plátna resp. vzdialenosť od obrazu je doporučené:
Lmax/VP = 6 - dátové projekcie, prezentačná projekcia, výuka
Lmax/VP = 4.5 - pre domáce kino
Lmax/VP = 3 - pre FullHD domáce kino

Doporučená minimálna vzdialenosť diváka od projekčnej plochy je Lmin/VP - podiel väčší ako 1.5


Pre prezentačné projektory sa doporučuje výška spodného okraja obrazu (SP) od 120cm do 140cm, pre domáce kino od 60cm do 80cm od podlahy. Ďalším kritériom je rozmiestnenie nábytku, stoličiek, rokovacieho stola, katedry a podobne. Pokiaľ je prioritou pozeranie filmov, doporučený formát je 16:9 alebo 21:9, pre dátovú projekciu sa používa širokouhlý formát WXGA 16:10 alebo XGA 4:3. Raritou je používanie meotarov a episkopov, kde je požadovaný formát obrazu 1:1. Neštandardné formáty sa používajú pri inštalácii premietacieho plátna na vysoký strop, kde je potrebné znížiť premietaný obraz. Tieto plochy môžu byť celé biele alebo s čiernym rámom a zvýšeným čiernym topom pre oddialenie bielej plochy pre premietanie od stropu. Ďalším dôležitým faktorom je projekčná vzdialenosť projektora - tj. v akej vzdialenosti bude umiestnený projektor od projekčnej plochy pri zvolenej veľkosti obrazu. U projektorov sa táto vzdialenosť líši v závislosti na použitom objektíve. Pre štandardné komerčné projektory je vdialenosť približne jeden a pol násobkom šírky obrazu. Profesionálne projektory majú výmenné objektívy, ktoré umožňujú použitie projektora z rôznych vzdialeností pri rovnakej veľkosti obrazu. Krátke a ultrakrátke projektory (Short Throw a Ultra Short Throw), vďaka použitému objektívu nasvecujú obraz z krátkej vzdialenosti pred plátnom. Pre bežné Short Throw projektory je projekčná vzdialenosť cca 0.5 násobok šírky obrazu, pre Ultra Short Throw približne 0.25 násobok šírky obrazu. Tj. pokiaľ ste si už zvolili veľkosť premietaného obrazu, kúpte si projektor, ktorý dokáže túto veľkosť nasvietiť z miesta, kde ho je možné nainštalovať. A samozrejme každá optika má limit minimálnej a maximálnej veľkosti obrazu, ktorú je možné ešte zaostriť. Ultakrátke projektory majú limit zvyčajne do troch metrov šírky premietaného obrazu. Tieto údaje nájdete pri každom projektore. Projekčné plochy, ktoré majú nepriesvitnú čiernu zadnú stranu je možné inštalovať aj pred okná, pokiaľ na plátno nesvieti priame slnečné svetlo. Pre ultrakrátke - Ultra Short Throw projektory sa nedoporučuje použitie rolovacích plátien. Výrobcovia odmietajú reklamácie zvlnenia povrchu pri použiti UST projektorov. Dôvodom je nasvietenie premietaného obrazu pod veľkým uhlom, čo zvýrazní každú nerovnosť povrchu. Rolovacie a závesné plátna sú väčšinou zvlnené alebo časom dôjde k deformitám. Pri premietaní napríklad tabuliek, môžu byť čiary výrazne zvlnené. Ideálnou plochou sú pevné tabule, rámové napínané plátna, vhodné môžu byť aj niektoré rolovacie plátna s bočným napínaním alebo hrubé povrchy..


Projekčné plochy dodáva veľké množstvo výrobcov. Líšia sa technickým riešením, kvalitou spracovania, kvalitou použitých materiálov, riešením záručnej opravy . Pre drahšie produkty platí použitie kvalitných komponentov, tubusy plátien sú hliníkové a nie plechové, navíjací valec je hliníkový u lacnejších plátien je z ohýbaného plechu, motory drahších plátien sú tichšie a s vyššou až 5 ročnou zárukou, tepelnou poistkou, nastavením dorazov a podobne. Zákazkové plátna ponúkajú možnosť farebnej dekorácie a farebnej úpravy povrchu tubusu, použitie kvalitnejších a hrubších trvanlivých povrchov s výstužou zo sklenených vlákien a záruka je riešená priamo u zákazníka. Kvalitu výrobcu si môžete overiť požadovaním CE certifikátu a certifikátu o nehorľavosti povrchu v zmysle platných smerníc EU.

projekčné plátna TOPlist